Алекса Бобар, бронзани на 100 слободно са ЕЈОФ-а
Алекса Бобар, бронзани на 100 слободно са ЕЈОФ-а
Бронзана медаља за Ању Цревар на Светском јуниорском првенству
Бронзана медаља за Ању Цревар на Светском јуниорском првенству
Себастиан Сабо до европске бронзе за Србију
Себастиан Сабо до европске бронзе за Србију
Бронзана Ања са Европских игара
Злато за Силађија на Универзијади
Злато за Силађија на Универзијади
Веља Стјепановић бронза у Дохи
Веља Стјепановић бронза у Дохи
Веља Стјепановић поново првак Европе
Веља Стјепановић поново првак Европе
Велимир Стјепановић првак Европе
Велимир Стјепановић првак Европе
Previous Next
Алекса Бобар, бронзани на 100 слободно са ЕЈОФ-а Алекса Бобар, бронзани на 100 слободно са ЕЈОФ-а
Бронзана медаља за Ању Цревар на Светском јуниорском првенству Бронзана медаља за Ању Цревар на Светском јуниорском првенству
Себастиан Сабо до европске бронзе за Србију Себастиан Сабо до европске бронзе за Србију
Бронзана Ања са Европских игара Бронзана Ања са Европских игара
Злато за Силађија на Универзијади Злато за Силађија на Универзијади
Веља Стјепановић бронза у Дохи Веља Стјепановић бронза у Дохи
Веља Стјепановић поново првак Европе Веља Стјепановић поново првак Европе
Велимир Стјепановић првак Европе Велимир Стјепановић првак Европе

 

Пливачки савез Србије расписује конкурс за радно место

Генерални секретар

 

 

Услови:

  • Одличне комуникационе и организационе способности, савесност према послу, поседовање знања рада на рачунару.
  • Познавање пословне коресподенције, активно знање енглеског језика и одлично знање бар још једног светског језика (француски, немачки, руски, италијански, шпански) стручне и организационе способности за обављање руководећих послова и искуство у друштвено-спортском активностима.
  • Пожељно је да је кандидат био и у директној вези са граном спорта - пливањем, било као активни пливач, било као тренер.
  • Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса нема повреде Закона о спорту, Закон о допингу, да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да учесник конкурса није у судском спору са ПСС.

.

Образовање:

  • Висока стручна спрема, минимум VII-1.

Опис посла:

  • Организује, руководи и учествује у раду Стручне службе, бави се маркетингом и промовисањем активности Савеза, и спроводи одлуке органа Савеза, координира рад Савеза, његових органа, одбора и тела, ради на обезбеђењу додатних средстава потребних за рад Савеза, ван средстава обезбеђених из буџета, учествује у осмишљавању и спровођењу активности на промоцији и развоју пливачког спорта, извршава друге послове по налогу председника.

Место рада:

 

  • Београд

 

Напомена:

Потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, потврде, решења или друга акта којима се доказује радно искуство је потребно доставити на адресу Пливачког савеза Србије, Благоја Паровића 150.

Конкурс је отворен 10 дана. Сви заинтересовани кандидати пријаве и документацију могу послати најкасније до 05.05.2017. године. Кандидати који уђу у ужи круг биће позвани на разговор.