РЕГИСТАР ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА 2019.
ажурирано 05.06.2019.
р.б. име и презиме рег.бр. ранг
       
1 Александра Ђокић 013 национални пливачки судија, ФИНА судија
2 Ана  Бојић  046 национални пливачки судија
3 Анђелка Ђокић 014 пливачки судија
4 Анита Бисак 060 национални пливачки судија
5 Анита Радојковић 033 национални пливачки судија
6 Биљана  Манојловић 025 национални пливачки судија, ФИНА судија
7 Бојан Антић 002 национални пливачки судија
8 Бранислав  Ковачевић 048 национални пливачки судија
9 Бранислав  Танкосић 037 пливачки судија
10 Бранислав Жишковић 016 национални пливачки судија, ФИНА судија
11 Бранислава  Кулаузов 054 пливачки судија
12 Владисава  Дудуковић 047 национални пливачки судија
13 Горан Зебић 019 национални пливачки судија, ФИНА судија
14 Гордана Мирчетић 000 заслужни пливачки судија
15 Горица  Петровић 030 национални пливачки судија
16 Дејан Богдановић 003 национални пливачки судија
17 Дејан Васић 004 пливачки судија
18 Дејан Додић 011 национални пливачки судија
19 Дејан Марковић 026 пливачки судија
20 Драган  Ђорђевић 015 национални пливачки судија
21 Драган  Марковић 052 национални пливачки судија
22 Драган  Хигл 040 национални пливачки судија
23 Душан   Миљковић 043 пливачки судија
24 Душан Јоцић 066 национални пливачки судија
25 Зоран Голушин 008 национални пливачки судија
26 Ивана Борић 051 пливачки судија
27 Имре Герштмајер 006 национални пливачки судија
28 Јелена Шапић 061 национални пливачки судија
29 Јован Матић 057 национални пливачки судија
30 Катарина Живковић 018 пливачки судија
31 Катарина Кучук 062 национални пливачки судија
32 Коста Радић 032 национални пливачки судија
33 Марко  Зеленовић 020 национални пливачки судија, ФИНА стартер
34 Марко  Симовић 056 национални пливачки судија
35 Марко Божиновић 065 национални пливачки судија
36 Марко Танасијевић 063 национални пливачки судија
37 Милена  Данев 009 национални пливачки судија, ФИНА стартер
38 Милија  Бјелица 058 национални пливачки судија
39 Милица Окичић 029 национални пливачки судија
40 Милош  Спасић 034 национални пливачки судија, ФИНА стартер
41 Миодраг  Ћирић 044 пливачки судија
42 Мирјана  Косановић 023 национални пливачки судија
43 Недељко Дудуковић 012 национални пливачки судија, ФИНА судија
44 Немања  Жишковић 017 пливачки судија
45 Ненад Томин 038 пливачки судија
46 Никола  Божиновић 041 национални пливачки судија
47 Никола  Данев 010 национални пливачки судија, ФИНА судија
48 Нина Цојић 064 национални пливачки судија
49 Остоја  Калаба 022 национални пливачки судија
50 Радивоје Радоман 055 национални пливачки судија
51 Рајко Глушац 007 национални пливачки судија
52 Роберт Репман 053 национални пливачки судија
53 Саша Матић 027 национални пливачки судија, ФИНА стартер
54 Саша Мирчетић 028 национални пливачки судија
55 Слободан  Јовичин 021 национални пливачки судија
56 Стефан  Андоновић 045 национални пливачки судија
57 Сузана   Косарeнко 024 национални пливачки судија
58 Тамара  Иванов-Илић 059 национални пливачки судија
59 Татјана Брбаклић Медведев 050 национални пливачки судија