Р.Бр. Име Презиме бр. легитимације звање
1 Александра Ђокић 21 ФИНА судија
2 Горан Зебић 23 ФИНА судија
3 Бранислав Жишковић 24 ФИНА судија
4 Саша  Матић 18 ФИНА судија
5 Роберт  Репман 27 ФИНА судија
6 Рајко Глушац 3 национални пливачки судија
7 Зоран Голушин 4 национални пливачки судија
8 Драган Хигл 5 национални пливачки судија
9 Марија Радин Цабафи 8 национални пливачки судија
10 Биљана Манојловић 7 национални пливачки судија
11 Сузана Косаренко 13 национални пливачки судија
12 Милош Спасић 19 национални пливачки судија
13 Коста Радић 45 национални пливачки судија
14 Борислав Блажић 46 национални пливачки судија
15 Слободан Јовичин 26 национални пливачки судија
16 Остоја Калаба 68 национални пливачки судија
17 Милена  Данев 17 национални пливачки судија
18 Никола Данев 14 национални пливачки судија
19 Бранислав Ковачевић 31 национални пливачки судија
20 Драган Стојадиновић 10 национални пливачки судија
21 Драган Ђорђевић 32 национални пливачки судија
22 Горица Петровић 15 национални пливачки судија
23 Татјана Брбаклић Медведев 52 пливачки судија
24 Имре Герштмајер 53 пливачки судија
25 Горана Поганчев 54 пливачки судија
26 Лука Драгин 55 пливачки судија
27 Ђорђе Агбаба 57 пливачки судија
28 Бранислав Танкосић 58 пливачки судија
29 Недељко Дудуковић 59 пливачки судија
30 Мирјана Косановић 60 пливачки судија
31 Ненад Томин 61 пливачки судија
32 Никола Божиновић 41 пливачки судија
33 Анита Радојковић 39 пливачки судија
34 Дејан Богдановић 38 пливачки судија
35 Радивоје Радоман 42 пливачки судија
36 Драган Марковић 44 пливачки судија
37 Душан Јоцић 43 пливачки судија
38 Марко Симовић 69 пливачки судија
39 Миодраг Ћировић 70 пливачки судија
40 Анђелка Ђокић 71 пливачки судија
41 Бобан Сибиновић 62 пливачки судија
42 Сара Милосављевић 63 пливачки судија
43 Милица Дидић 64 пливачки судија
44 Душан Миљковић 65 пливачки судија
45 Владимир  Медаковић 33 пливачки судија
46 Марко Зеленовић 34 пливачки судија
47 Аександар Цар 35 пливачки судија
48 Владимир  Терзић 36 пливачки судија
49 Милош Војтешки 37 пливачки судија
50 Дејан Васић 47 пливачки судија
51 Дејан Додић 48 пливачки судија
52 Југослав Вучетић 49 пливачки судија
53 Дејан Видић 50 пливачки судија
54 Бојан Антић 51 пливачки судија
55 Катарина Живковић 66 пливачки судија
56 Немања Жишковић 67 пливачки судија