Мартина Буквић, 2006 Пливачки клуб "11. Април" Београд  
                                                                                                              
Никола Лазаревић, 2003 Спортско пливачко удружење "Наисус" Ниш  
   
Братислав Пешић, 2003 Пливачки клуб "Дубочица" Лесковац  
   
Ђорђе Зечевић, 2003 Пливачки клуб "Нови Сад" Нови Сад