Обезбедили су да све антидопинг организације раде у складу са препорученим мерама и упутствима органа здравствене заштите и истичу да све док спортиста није у обавезној изолацији у обавези је да се придржава процедуре тестирања.

Спортисти који имају здравствено стање које прописује пријаву употребе лекова у терапеутске сврхе (ТУЕ) у обавези су да одржавају валидност документа током пандемије. Уважавајући потенцијалне проблеме које спортисти могу имати у току процедуре добијања ТУЕ, ВАДА прописује спортистима да документују „све радње и препреке“ које евентуално буду имали у процесу добијања ТУЕ.  

Више можете прочитати на сајту Светске Антидопинг Агенције линк  и на сајту Антидопинг Агенције Србије - линк.