РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ДОЗВОЛА
          ажурирано 26.11.2020.
           
Име Презиме бр. картице датум издавања датум истека звање
Мирослав Авдаловић 0497 13.07.2020. 13.07.2023. оперативни тренер пливања
Ђорђе Агбаба 0144 16.01.2020. 16.01.2023. пливачки тренер - специјалиста
Бранко  Антић 0237 06.12.2018. 06.12.2021. учитељ пливања
Дуња Антић 0487 05.11.2019. 05.11.2022. учитељ пливања
Никола Аџић 0512 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Никола Барац 0236 20.12.2019. 20.12.2022. пливачки тренер - специјалиста
Иван Барбарић 0403 26.12.2017. 26.12.2020. оперативни тренер пливања
Игор Бежановић 0315 14.01.2020. 14.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Беломарковић 0447 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Игор Беретић 0069 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Милош Бечановић 0418 19.04.2018. 19.04.2021. учитељ пливања
Здравко Бјелица 0191 07.02.2018. 07.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милош Бјелица 0192 07.02.2018. 07.02.2021. учитељ пливања
Милица Благојевић 0095 12.06.2019. 12.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јована Богдановић 0457 26.02.2019. 26.02.2022. оперативни тренер пливања
Марко Божиновић 0427 13.07.2018. 13.07.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Немања Божић 0514 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Зоран  Божовић 0333 21.10.2019. 21.10.2022. учитељ пливања
Ана Бојић 0096 20.10.2020. 20.10.2023. учитељ пливања
Слободан  Боканић  0003  09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Немања Бошкић 0419 20.04.2018. 20.04.2021. учитељ пливања
Ђорђе Бритка 0334 05.02.2020. 05.02.2023. пливачки тренер
Ана Броз 0442 21.11.2018. 21.11.2021. пливачки тренер
Милан  Бубуљ 0193 09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан  Будимир 0093 21.10.2019. 21.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Блажо Булатовић 0520 03.12.2020. 03.12.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јелена Буљубаша 0436 02.10.2018. 02.10.2021. инструктор пливања
Ивана Бурић 0097 24.08.2018. 24.08.2021. учитељ пливања
Иван Варга 0098 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марика Варга 0099 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марко Васин 0444 31.12.2018. 31.12.2021. оперативни тренер пливања
Јован Величковић 0424 21.05.2018. 21.05.2021. оперативни тренер пливања
Александар Веселиновић 0479 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Саша Вујасиновић 0506 15.10.2020. 15.10.2023. оперативни тренер пливања
Давор Вујковић 0006 13.07.2020. 13.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Нина Вукановић 0101 18.06.2019. 18.06.2022. оперативни тренер пливања
Вељко Вукићевић 0486 23.10.2019. 23.10.2022. учитељ пливања
Мирко Вуковић 0183 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Бојан Вуковић 0492 17.01.2020. 17.01.2023. учитељ пливања
Марко Вучковић 0313 29.09.2020. 29.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александар Гавриловић 0065 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Наташа  Гавриловић 0449 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Андријана Гачевић 0510 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Милан Генчевић 0508 23.11.2020. 23.11.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Гогић 0270 03.12.2020. 03.12.2023. пливачки тренер
Веселин Грковић 0102 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Горан Гроздановић 0476 08.07.2019. 08.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Грујић 0103 14.01.2020. 14.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борислав Грујичић 0464 30.05.2019. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Душан Гутовић 0146 17.09.2020. 17.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Вук Даниловић 0009 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Мирко Даутовић 0459 29.09.2019. 29.09.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Анета  Де Кандија 0177  06.06.2019. 06.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Димитрије  Дидић 0423 21.05.2018. 21.05.2021. оперативни тренер пливања
Дарко Дикић 0342 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Елтина Димитријевић 0407 22.12.2017. 22.12.2020. оперативни тренер пливања
Жељко Димитријевић 0483 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Серђо Димитријевић 0482 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Жана Димитријевић 0366 26.06.2020. 26.06.2023. оперативни тренер пливања
Урош Добројевић 0104 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Лука Докмановић 0511 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Александра Домановић 0410 25.12.2017. 25.12.2020. учитељ пливања
Миливој Допсај 0010 16.09.2020. 16.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Борис Дробац 0011 30.10.2019. 30.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Милош Ђорђевић 0105 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер
Иван Ђукић 0090 17.09.2020. 17.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Радмила Ђурђановић 0422 29.04.2018. 29.04.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ђорђе Ђурђевић 0106 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер
Марко Ђуровић 0014 23.07.2019. 23.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Бранислав Ераковић 0115 29.10.2019. 29.10.2022. учитељ пливања
Милош Живић 0178 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Јована Живковић 0490 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Срђан Живковић 0481 29.09.2019. 29.09.2022. учитељ пливања
Ђорђе Жигић 0408 28.12.2017. 28.12.2020. учитељ пливања
Милена Златанов 0415 13.02.2018. 13.02.2021. учитељ пливања
Стефан Зорановић 0453 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Јелена Ивковић 0431 31.07.2018. 31.07.2021. учитељ пливања
Наталија Игњатовић 0462 30.05.2019. 30.05.2022. оперативни тренер пливања
Марко Игњатовић 0488 08.11.2019. 08.11.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бојан Илић 0516 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Владан  Исаковић 0147 21.10.2019. 21.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Јадрански 0468 11.06.2019. 11.06.2022. учитељ пливања
Милорад Јакшић 0205 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Невена Јанаћковић 0092 15.06.2019. 15.06.2022. пливачки тренер
Ненад  Јанковић 0253 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Александар Јанковић 0256 26.02.2018. 26.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милан Јањић 0448 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Зорица Јауковић 0470 14.06.2019. 14.06.2022. оперативни тренер пливања
Милан Јовановић 0019 01.11.2019. 01.11.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Јовановић 0110 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Ненад  Јовић 0064 29.09.2019. 29.09.2022. пливачки тренер
Невена Јоргачевић 0127 20.12.2019. 20.12.2022. оперативни тренер пливања
Драган Јоцић 0087 30.11.2020. 30.11.2023. пливачки тренер
Сандра Камбер 0027 20.12.2019. 20.12.2022. учитељ пливања
Милош Канђолас 0496 09.07.2020. 09.07.2023. учитељ пливања
Милан Китановић 0416 28.02.2018. 28.02.2021. оперативни тренер пливања
Марина Киш 0507 23.11.2020. 23.11.2023. пливачки тренер
Бранислав Ковачевић 0021 26.06.2020. 26.06.2023. пливачки тренер - специјалиста
Светислав Ковић 0336 14.10.2019. 14.10.2022. учитељ пливања
Владан  Коњевић 0493 27.01.2020. 27.01.2023. учитељ пливања
Матије Копривица 0111 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Горан Костић 0454 01.02.2019. 01.02.2022. учитељ пливања
Никола Крвавац 0504 01.10.2020. 01.10.2023. пливачки тренер - специјалиста
Бранислава Кулаузов 0349 23.11.2020. 23.11.2023. пливачки тренер
Адмир Куртановић 0471 17.06.2019. 17.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ермин Куртовић 0445 04.01.2019. 04.01.2022. учитељ пливања
Дејан Кутлешић 0414 13.02.2018. 13.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Мирјана Лазаревић 0480 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Марко Лазић 0498 03.03.2020. 03.03.2023. оперативни тренер пливања
Александар Латинић 0226 24.10.2019. 24.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Милорад Ликнић 0441 26.11.2018. 26.11.2021. учитељ пливања
Бојан Луковић 0312 30.09.2019. 30.09.2022. оперативни тренер пливања
Бојан Луковић 0312 30.09.2019. 30.09.2022. оперативни тренер пливања
Павле Максимовић 0417 18.04.2018. 18.04.2021. оперативни тренер пливања
Александар Максић 0430 18.07.2018. 18.07.2021. пливачки тренер специјалиста
Никола Маљковић 0187 11.07.2020. 11.07.2023. оперативни тренер пливања
Александар Мандић 0428 10.07.2018. 10.07.2021. оперативни тренер пливања
Бојан Манојловић 0219 02.12.2019. 02.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александра Марјанац 0151 26.06.2020. 26.06.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Славица  Марјановић 0440 28.12.2018. 28.12.2021. пливачки тренер
Владан  Марковић 0281 02.10.2018. 02.10.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Мануела Марковић 0478 15.08.2019. 15.08.2022. оперативни тренер пливања
Бојан  Марковљев 0112 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Драган Марковљев 0113 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Светозар Марушић 0446 08.01.2019. 08.01.2022. учитељ пливања
Крста Матијевић 0162 30.10.2019. 30.10.2022. оперативни тренер пливања
Влатка Матић 0118 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Саша Мелег 0460 27.03.2019. 27.03.2022. учитељ пливања
Алекса Миленковић 0505 05.10.2020. 05.10.2023. оперативни тренер пливања
Душан Милићевић 0155 02.10.2018. 02.10.2021. учитељ пливања
Зоран Миловановић 0164 30.05.2019. 30.05.2022. пливачки тренер - специјалиста
Угљеша Миљевић 0167 21.12.2020. 21.12.2023. учитељ пливања
Владимир Митровић 0030 16.01.2020. 16.01.2023. оперативни тренер пливања
Драгиша  Михајловић 0116 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Младеновић 0473 24.06.2019. 24.06.2022. учитељ пливања
Ивана Недучин 0199 29.10.2019. 29.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милица Ненадић 0032 22.12.2017. 22.12.2020. учитељ пливања
Марко Нешквоић 0484 29.11.2019. 29.11.2022. учитељ пливања
Срђан Нешковски 0475 18.07.2019. 18.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александар Николић 0081 05.02.2019. 05.02.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Лазар Николић 0082 05.02.2019. 05.02.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Нина Николић 0438 08.10.2018. 08.10.2021. учитељ пливања
Миодраг  Николић 0158 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Огњен Николић 0247 23.07.2018. 23.07.2021. учитељ пливања
Сретен Нинковић 0503 18.09.2020. 18.09.2023. учитељ пливања
Томислав Окичић 0085 28.12.2018. 28.12.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Срђан Омаковић 0034 13.07.2020. 13.07.2023. оперативни тренер пливања
Ана Опачић 0452 23.01.2019. 23.01.2022. учитељ пливања
Александар Павић 0409 22.12.2017. 22.12.2020. учитељ пливања
Славко Памучина 0055 30.05.219. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Тамара Панин 0404 09.01.2018. 09.01.2021. учитељ пливања
Марко Панић 0214 28.12.2018. 28.12.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Велибор Пантић 0075 21.02.2020. 21.02.2023. учитељ пливања
Славко Пантовић 0469 12.06.2019. 12.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Небојша Пејовић 0411 18.01.2018. 18.01.2021. учитељ пливања
Синиша Петијевић 0494 18.12.2019. 18.12.2022. учитељ пливања
Бојан Петковић 0413 24.01.2018. 24.01.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Владимир Петковић 0301 11.07.2020. 11.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Срђан Петровић 0314 30.10.2019. 30.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Александар Петровић 0420 23.04.2018. 23.04.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Веселин Петровић 0461 30.05.2019. 30.05.2022. оперативни тренер пливања
Драган  Петровић 0227 26.06.2020. 26.06.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Слободан  Петровић 0517 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Драгана  Пецарски 0033 09.10.2020. 09.10.2023. пливачки тренер
Небојша Познановић 0037 29.09.2019. 29.09.2022. пливачки тренер
Жарко Поповић 0250 24.10.2019. 24.10.2022. пливачки тренер
Јована Поповић 0433 30.07.2018. 30.07.2021. учитељ пливања
Данијела Поповић 0239 18.05.2020. 18.05.2023. пливачки тренер 
Бојан Почуча 0240 20.06.2019. 20.06.2022. пливачки тренер
Јелена Радичевић 0519 25.11.2020. 25.11.2023. учитељ пливања
Дуња Радмановић 0509 23.11.2020. 23.11.2023. учитељ пливања
Стефан Радовановић 0443 28.12.2018. 28.12.2021. учитељ пливања
Немања Радовић 0203 13.02.2018. 13.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јована Радовић 0406 28.12.2017. 28.12.2020. оперативни тренер пливања
Зоран Радовић 0091 28.07.2020. 28.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борко Радојковић 0309 27.12.2019. 27.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Радивоје Радоман 0426 27.04.2018. 27.04.2021. оперативни тренер пливања
Душан Радоњић 0405 03.01.2018. 03.01.2021. оперативни тренер пливања
Радомир Радујко 0491 13.01.2020. 13.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Љиљана Рајков 0348 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Сандро Ранђеловић 0500 21.08.2020. 21.08.2023. оперативни тренер пливања
Иван Ристић 0319 28.01.2020. 28.01.2023. учитељ пливања
Марко Роквић 0209 20.12.2019. 20.12.2022. оперативни тренер пливања
Горан Самарџић 0343 02.12.2019. 02.12.2022. учитељ пливања
Моника Сењи 0472 16.06.2019. 14.06.2022. оперативни тренер пливања
Радован Сиљевски 0212 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бранко  Симић 0338 11.12.2019. 11.12.2022. учитељ пливања
Ђорђе Симић 0467 10.06.2019. 10.06.2022. учитељ пливања
Марко Скакљевић 0308 23.08.2019. 23.08.2022. оперативни тренер пливања
Марко Спасић 0421 20.04.2018. 20.04.2021. учитељ пливања
Марко Спасов 0383 14.12.2020. 14.12.2023. оперативни тренер пливања
Ђорђе Спасојевић 0495 18.12.2019. 18.12.2022. учитељ пливања
Иван Срданов 0130 19.11.2020. 19.11.2023. тренер пливања
Александар Стајковић 0465 30.05.2019. 30.05.2022. учитељ пливања
Ивана Станишић 0414 24.01.2018. 24.01.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дарко Станишић 0466 10.06.2019. 10.06.2022. оперативни тренер пливања
Милен Станковић 0233 19.11.2020. 19.11.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Немања Станковић 0463 30.05.2019. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Станковић 0513 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Вељко Стојановић 0059 16.01.2020. 16.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Стефан Стојановић 0429 17.07.2018. 17.07.2021. оперативни тренер пливања
Милан Стојилковић 0474 18.07.2019. 18.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Драгослав Стојков 0310 09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Весна Стошић 0159 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Филип Стошић 0357 29.09.2020. 29.09.2023. инструктор пливања
Саша Суботић 0450 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Немања Тапић 0501 17.09.2020. 17.09.2023. оперативни тренер пливања
Александар Терзић 0157 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Павле Тешић 0502 21.09.2020. 21.09.2023. оперативни тренер пливања
Никола Тодоровић 0425 31.05.2018. 31.05.2021. учитељ пливања
Бранко  Тодоровић 0485 29.11.2019. 29.11.2022. оперативни тренер пливања
Лазар Тоскић 0344 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Александар Тошић 0434 08.08.2018. 08.08.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бранко Трифуновић 0156 13.07.2020. 13.07.2023. учитељ пливања
Ирен Турински 0245 14.07.2020. 14.07.2023. учитељ пливања
Александар Ћурчић 0439 11.10.2018. 11.10.2021. пливачки тренер
Живан Урумовић 0451 17.01.2019. 17.01.2022. оперативни тренер пливања
Сара Француски 0521 08.12.2020. 08.12.2023. оперативни тренер пливања
Мирослав Михал Фунћик 0456 26.02.2019. 26.02.2022. оперативни тренер пливања
Милан Хелдрих 0499 03.03.2020. 03.03.2023. оперативни тренер пливања
Дамир Хоџић 0075 14.06.2019. 14.06.2022. пливачки тренер
Мартина Хрубења 0477 01.08.2019. 01.08.2022. оперативни тренер пливања
Владимир Цвејић 0168 22.03.2019. 22.03.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александра Цревар 0435 14.08.2018. 14.08.2021. оперативни тренер пливања
Николета Чечарић 0437 03.10.2018. 03.10.2021. оперативни тренер пливања
Драган  Чудић 0233 11.07.2020. 11.07.2023. оперативни тренер пливања
Игор Чуровић 0515 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Предраг Шеварлић 0518 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Дарко Шево 0489 01.10.2018. 01.10.2021. оперативни тренер пливања
Роберт Шимон 0401 26.11.2020. 26.11.2023. учитељ пливања
Александар Шканата 0200 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Биљана Шондић 0049 14.12.2020. 14.12.2023. оперативни тренер пливања
Бојан  Штакић 0051 20.12.2019. 20.12.2022. пливачки тренер - специјалиста
Име Презиме бр. картице датум издавања датум истека звање
Мирослав Авдаловић 0497 13.07.2020. 13.07.2023. оперативни тренер пливања
Ђорђе Агбаба 0144 16.01.2020. 16.01.2023. пливачки тренер - специјалиста
Бранко  Антић 0237 06.12.2018. 06.12.2021. учитељ пливања
Дуња Антић 0487 05.11.2019. 05.11.2022. учитељ пливања
Никола Аџић 0512 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Никола Барац 0236 20.12.2019. 20.12.2022. пливачки тренер - специјалиста
Иван Барбарић 0403 26.12.2017. 26.12.2020. оперативни тренер пливања
Игор Бежановић 0315 14.01.2020. 14.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Беломарковић 0447 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Игор Беретић 0069 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Милош Бечановић 0418 19.04.2018. 19.04.2021. учитељ пливања
Здравко Бјелица 0191 07.02.2018. 07.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милош Бјелица 0192 07.02.2018. 07.02.2021. учитељ пливања
Милица Благојевић 0095 12.06.2019. 12.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јована Богдановић 0457 26.02.2019. 26.02.2022. оперативни тренер пливања
Марко Божиновић 0427 13.07.2018. 13.07.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Немања Божић 0514 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Зоран  Божовић 0333 21.10.2019. 21.10.2022. учитељ пливања
Ана Бојић 0096 20.10.2020. 20.10.2023. учитељ пливања
Слободан  Боканић  0003  09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Немања Бошкић 0419 20.04.2018. 20.04.2021. учитељ пливања
Ђорђе Бритка 0334 05.02.2020. 05.02.2023. пливачки тренер
Ана Броз 0442 21.11.2018. 21.11.2021. пливачки тренер
Милан  Бубуљ 0193 09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан  Будимир 0093 21.10.2019. 21.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Блажо Булатовић 0520 03.12.2020. 03.12.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јелена Буљубаша 0436 02.10.2018. 02.10.2021. инструктор пливања
Ивана Бурић 0097 24.08.2018. 24.08.2021. учитељ пливања
Иван Варга 0098 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марика Варга 0099 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марко Васин 0444 31.12.2018. 31.12.2021. оперативни тренер пливања
Јован Величковић 0424 21.05.2018. 21.05.2021. оперативни тренер пливања
Александар Веселиновић 0479 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Саша Вујасиновић 0506 15.10.2020. 15.10.2023. оперативни тренер пливања
Давор Вујковић 0006 13.07.2020. 13.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Нина Вукановић 0101 18.06.2019. 18.06.2022. оперативни тренер пливања
Вељко Вукићевић 0486 23.10.2019. 23.10.2022. учитељ пливања
Мирко Вуковић 0183 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Бојан Вуковић 0492 17.01.2020. 17.01.2023. учитељ пливања
Марко Вучковић 0313 29.09.2020. 29.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александар Гавриловић 0065 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Наташа  Гавриловић 0449 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Андријана Гачевић 0510 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Милан Генчевић 0508 23.11.2020. 23.11.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Гогић 0270 03.12.2020. 03.12.2023. пливачки тренер
Веселин Грковић 0102 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Горан Гроздановић 0476 08.07.2019. 08.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Грујић 0103 14.01.2020. 14.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борислав Грујичић 0464 30.05.2019. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Душан Гутовић 0146 17.09.2020. 17.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Вук Даниловић 0009 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Мирко Даутовић 0459 29.09.2019. 29.09.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Анета  Де Кандија 0177  06.06.2019. 06.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Димитрије  Дидић 0423 21.05.2018. 21.05.2021. оперативни тренер пливања
Дарко Дикић 0342 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Елтина Димитријевић 0407 22.12.2017. 22.12.2020. оперативни тренер пливања
Жељко Димитријевић 0483 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Серђо Димитријевић 0482 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Жана Димитријевић 0366 26.06.2020. 26.06.2023. оперативни тренер пливања
Урош Добројевић 0104 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Лука Докмановић 0511 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Александра Домановић 0410 25.12.2017. 25.12.2020. учитељ пливања
Миливој Допсај 0010 16.09.2020. 16.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Борис Дробац 0011 30.10.2019. 30.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Милош Ђорђевић 0105 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер
Иван Ђукић 0090 17.09.2020. 17.09.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Радмила Ђурђановић 0422 29.04.2018. 29.04.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ђорђе Ђурђевић 0106 04.10.2019. 04.10.2022. пливачки тренер
Марко Ђуровић 0014 23.07.2019. 23.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Бранислав Ераковић 0115 29.10.2019. 29.10.2022. учитељ пливања
Милош Живић 0178 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Јована Живковић 0490 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Срђан Живковић 0481 29.09.2019. 29.09.2022. учитељ пливања
Ђорђе Жигић 0408 28.12.2017. 28.12.2020. учитељ пливања
Милена Златанов 0415 13.02.2018. 13.02.2021. учитељ пливања
Стефан Зорановић 0453 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Јелена Ивковић 0431 31.07.2018. 31.07.2021. учитељ пливања
Наталија Игњатовић 0462 30.05.2019. 30.05.2022. оперативни тренер пливања
Марко Игњатовић 0488 08.11.2019. 08.11.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бојан Илић 0516 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Владан  Исаковић 0147 21.10.2019. 21.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Јадрански 0468 11.06.2019. 11.06.2022. учитељ пливања
Милорад Јакшић 0205 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Невена Јанаћковић 0092 15.06.2019. 15.06.2022. пливачки тренер
Ненад  Јанковић 0253 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Александар Јанковић 0256 26.02.2018. 26.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милан Јањић 0448 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Зорица Јауковић 0470 14.06.2019. 14.06.2022. оперативни тренер пливања
Милан Јовановић 0019 01.11.2019. 01.11.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Јовановић 0110 04.10.2019. 04.10.2022. оперативни тренер пливања
Ненад  Јовић 0064 29.09.2019. 29.09.2022. пливачки тренер
Невена Јоргачевић 0127 20.12.2019. 20.12.2022. оперативни тренер пливања
Драган Јоцић 0087 30.11.2020. 30.11.2023. пливачки тренер
Сандра Камбер 0027 20.12.2019. 20.12.2022. учитељ пливања
Милош Канђолас 0496 09.07.2020. 09.07.2023. учитељ пливања
Милан Китановић 0416 28.02.2018. 28.02.2021. оперативни тренер пливања
Марина Киш 0507 23.11.2020. 23.11.2023. пливачки тренер
Бранислав Ковачевић 0021 26.06.2020. 26.06.2023. пливачки тренер - специјалиста
Светислав Ковић 0336 14.10.2019. 14.10.2022. учитељ пливања
Владан  Коњевић 0493 27.01.2020. 27.01.2023. учитељ пливања
Матије Копривица 0111 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Горан Костић 0454 01.02.2019. 01.02.2022. учитељ пливања
Никола Крвавац 0504 01.10.2020. 01.10.2023. пливачки тренер - специјалиста
Бранислава Кулаузов 0349 23.11.2020. 23.11.2023. пливачки тренер
Адмир Куртановић 0471 17.06.2019. 17.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ермин Куртовић 0445 04.01.2019. 04.01.2022. учитељ пливања
Дејан Кутлешић 0414 13.02.2018. 13.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Мирјана Лазаревић 0480 29.09.2019. 29.09.2022. оперативни тренер пливања
Марко Лазић 0498 03.03.2020. 03.03.2023. оперативни тренер пливања
Александар Латинић 0226 24.10.2019. 24.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Милорад Ликнић 0441 26.11.2018. 26.11.2021. учитељ пливања
Бојан Луковић 0312 30.09.2019. 30.09.2022. оперативни тренер пливања
Бојан Луковић 0312 30.09.2019. 30.09.2022. оперативни тренер пливања
Павле Максимовић 0417 18.04.2018. 18.04.2021. оперативни тренер пливања
Александар Максић 0430 18.07.2018. 18.07.2021. пливачки тренер специјалиста
Никола Маљковић 0187 11.07.2020. 11.07.2023. оперативни тренер пливања
Александар Мандић 0428 10.07.2018. 10.07.2021. оперативни тренер пливања
Бојан Манојловић 0219 02.12.2019. 02.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александра Марјанац 0151 26.06.2020. 26.06.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Славица  Марјановић 0440 28.12.2018. 28.12.2021. пливачки тренер
Владан  Марковић 0281 02.10.2018. 02.10.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Мануела Марковић 0478 15.08.2019. 15.08.2022. оперативни тренер пливања
Бојан  Марковљев 0112 20.01.2020. 20.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Драган Марковљев 0113 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Светозар Марушић 0446 08.01.2019. 08.01.2022. учитељ пливања
Крста Матијевић 0162 30.10.2019. 30.10.2022. оперативни тренер пливања
Влатка Матић 0118 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Саша Мелег 0460 27.03.2019. 27.03.2022. учитељ пливања
Алекса Миленковић 0505 05.10.2020. 05.10.2023. оперативни тренер пливања
Душан Милићевић 0155 02.10.2018. 02.10.2021. учитељ пливања
Зоран Миловановић 0164 30.05.2019. 30.05.2022. пливачки тренер - специјалиста
Угљеша Миљевић 0167 21.12.2020. 21.12.2023. учитељ пливања
Владимир Митровић 0030 16.01.2020. 16.01.2023. оперативни тренер пливања
Драгиша  Михајловић 0116 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Младеновић 0473 24.06.2019. 24.06.2022. учитељ пливања
Ивана Недучин 0199 29.10.2019. 29.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милица Ненадић 0032 22.12.2017. 22.12.2020. учитељ пливања
Марко Нешквоић 0484 29.11.2019. 29.11.2022. учитељ пливања
Срђан Нешковски 0475 18.07.2019. 18.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александар Николић 0081 05.02.2019. 05.02.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Лазар Николић 0082 05.02.2019. 05.02.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Нина Николић 0438 08.10.2018. 08.10.2021. учитељ пливања
Миодраг  Николић 0158 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Огњен Николић 0247 23.07.2018. 23.07.2021. учитељ пливања
Сретен Нинковић 0503 18.09.2020. 18.09.2023. учитељ пливања
Томислав Окичић 0085 28.12.2018. 28.12.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Срђан Омаковић 0034 13.07.2020. 13.07.2023. оперативни тренер пливања
Ана Опачић 0452 23.01.2019. 23.01.2022. учитељ пливања
Александар Павић 0409 22.12.2017. 22.12.2020. учитељ пливања
Славко Памучина 0055 30.05.219. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Тамара Панин 0404 09.01.2018. 09.01.2021. учитељ пливања
Марко Панић 0214 28.12.2018. 28.12.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Велибор Пантић 0075 21.02.2020. 21.02.2023. учитељ пливања
Славко Пантовић 0469 12.06.2019. 12.06.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Небојша Пејовић 0411 18.01.2018. 18.01.2021. учитељ пливања
Синиша Петијевић 0494 18.12.2019. 18.12.2022. учитељ пливања
Бојан Петковић 0413 24.01.2018. 24.01.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Владимир Петковић 0301 11.07.2020. 11.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Срђан Петровић 0314 30.10.2019. 30.10.2022. пливачки тренер - специјалиста
Александар Петровић 0420 23.04.2018. 23.04.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Веселин Петровић 0461 30.05.2019. 30.05.2022. оперативни тренер пливања
Драган  Петровић 0227 26.06.2020. 26.06.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Слободан  Петровић 0517 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Драгана  Пецарски 0033 09.10.2020. 09.10.2023. пливачки тренер
Небојша Познановић 0037 29.09.2019. 29.09.2022. пливачки тренер
Жарко Поповић 0250 24.10.2019. 24.10.2022. пливачки тренер
Јована Поповић 0433 30.07.2018. 30.07.2021. учитељ пливања
Данијела Поповић 0239 18.05.2020. 18.05.2023. пливачки тренер 
Бојан Почуча 0240 20.06.2019. 20.06.2022. пливачки тренер
Јелена Радичевић 0519 25.11.2020. 25.11.2023. учитељ пливања
Дуња Радмановић 0509 23.11.2020. 23.11.2023. учитељ пливања
Стефан Радовановић 0443 28.12.2018. 28.12.2021. учитељ пливања
Немања Радовић 0203 13.02.2018. 13.02.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јована Радовић 0406 28.12.2017. 28.12.2020. оперативни тренер пливања
Зоран Радовић 0091 28.07.2020. 28.07.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борко Радојковић 0309 27.12.2019. 27.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Радивоје Радоман 0426 27.04.2018. 27.04.2021. оперативни тренер пливања
Душан Радоњић 0405 03.01.2018. 03.01.2021. оперативни тренер пливања
Радомир Радујко 0491 13.01.2020. 13.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Љиљана Рајков 0348 09.10.2020. 09.10.2023. оперативни тренер пливања
Сандро Ранђеловић 0500 21.08.2020. 21.08.2023. оперативни тренер пливања
Иван Ристић 0319 28.01.2020. 28.01.2023. учитељ пливања
Марко Роквић 0209 20.12.2019. 20.12.2022. оперативни тренер пливања
Горан Самарџић 0343 02.12.2019. 02.12.2022. учитељ пливања
Моника Сењи 0472 16.06.2019. 14.06.2022. оперативни тренер пливања
Радован Сиљевски 0212 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бранко  Симић 0338 11.12.2019. 11.12.2022. учитељ пливања
Ђорђе Симић 0467 10.06.2019. 10.06.2022. учитељ пливања
Марко Скакљевић 0308 23.08.2019. 23.08.2022. оперативни тренер пливања
Марко Спасић 0421 20.04.2018. 20.04.2021. учитељ пливања
Марко Спасов 0383 14.12.2020. 14.12.2023. оперативни тренер пливања
Ђорђе Спасојевић 0495 18.12.2019. 18.12.2022. учитељ пливања
Иван Срданов 0130 19.11.2020. 19.11.2023. тренер пливања
Александар Стајковић 0465 30.05.2019. 30.05.2022. учитељ пливања
Ивана Станишић 0414 24.01.2018. 24.01.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дарко Станишић 0466 10.06.2019. 10.06.2022. оперативни тренер пливања
Милен Станковић 0233 19.11.2020. 19.11.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Немања Станковић 0463 30.05.2019. 30.05.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Станковић 0513 24.11.2020. 24.11.2023. оперативни тренер пливања
Вељко Стојановић 0059 16.01.2020. 16.01.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Стефан Стојановић 0429 17.07.2018. 17.07.2021. оперативни тренер пливања
Милан Стојилковић 0474 18.07.2019. 18.07.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Драгослав Стојков 0310 09.10.2020. 09.10.2023. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Весна Стошић 0159 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Филип Стошић 0357 29.09.2020. 29.09.2023. инструктор пливања
Саша Суботић 0450 15.01.2019. 15.01.2022. учитељ пливања
Немања Тапић 0501 17.09.2020. 17.09.2023. оперативни тренер пливања
Александар Терзић 0157 24.01.2020. 24.01.2023. учитељ пливања
Павле Тешић 0502 21.09.2020. 21.09.2023. оперативни тренер пливања
Никола Тодоровић 0425 31.05.2018. 31.05.2021. учитељ пливања
Бранко  Тодоровић 0485 29.11.2019. 29.11.2022. оперативни тренер пливања
Лазар Тоскић 0344 20.12.2019. 20.12.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Александар Тошић 0434 08.08.2018. 08.08.2021. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бранко Трифуновић 0156 13.07.2020. 13.07.2023. учитељ пливања
Ирен Турински 0245 14.07.2020. 14.07.2023. учитељ пливања
Александар Ћурчић 0439 11.10.2018. 11.10.2021. пливачки тренер
Живан Урумовић 0451 17.01.2019. 17.01.2022. оперативни тренер пливања
Сара Француски 0521 08.12.2020. 08.12.2023. оперативни тренер пливања
Мирослав Михал Фунћик 0456 26.02.2019. 26.02.2022. оперативни тренер пливања
Милан Хелдрих 0499 03.03.2020. 03.03.2023. оперативни тренер пливања
Дамир Хоџић 0075 14.06.2019. 14.06.2022. пливачки тренер
Мартина Хрубења 0477 01.08.2019. 01.08.2022. оперативни тренер пливања
Владимир Цвејић 0168 22.03.2019. 22.03.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александра Цревар 0435 14.08.2018. 14.08.2021. оперативни тренер пливања
Николета Чечарић 0437 03.10.2018. 03.10.2021. оперативни тренер пливања
Драган  Чудић 0233 11.07.2020. 11.07.2023. оперативни тренер пливања
Игор Чуровић 0515 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Предраг Шеварлић 0518 24.11.2020. 24.11.2023. учитељ пливања
Дарко Шево 0489 01.10.2018. 01.10.2021. оперативни тренер пливања
Роберт Шимон 0401 26.11.2020. 26.11.2023. учитељ пливања
Александар Шканата 0200 04.10.2019. 04.10.2022. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Биљана Шондић 0049 14.12.2020. 14.12.2023. оперативни тренер пливања
Бојан  Штакић 0051 20.12.2019. 20.12.2022. пливачки тренер - специјалиста