Пливачки савез Србије покреће 3. циклус стручног оспособљавања за стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија на основу члана 29,3 Закона о спорту  у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду на основу Решењa бр. 66-00-434/2016-09 са  одобрењем за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за занимање судија у спорту 

  

За стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија које се остварује по плану и програму стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија ПСС објављујемо списак полазника за II ниво стручне оспособљености за стицање звања национални пливачки судија који почиње 22. децембра 2018. године:

 

 

име, презиме ев.бр.
Нађа Кркљуш   18/01
Филип Калаба  18/02
Александра Бесеровац   18/03
Невена Суботић  18/04
Наташа Праскало 18/05
Исидора Трбољевац 18/06
Никола Недељковић  18/07
Драгана Паркајић   18/08
Кристина Миразовић  18/09Полазници ће бити обавештени путем е-маила о распореду предавања и осталим активностима програма стручног оспособљавања.